Föreningar

Skolklasser

Beställ hämtning

Ny kund

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?
Panteriet Sverige KB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår panthantering. Kontaktuppgifter till Panteriet Sverige KB finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss vid registrering som ny kund och får ett kundnummer och för att vi ska kunna kontakta dig vid hämtning av er pant. Därutöver behandlar vi även ditt bankkonto, Bankgiro eller postgiro för att betala ut pantersättningen till er.

Om du angivit personuppgifter för en annan person än dig själv när du registrerat ny kund så ansvarar du för att den personen tar del av dessa villkor och informationen om hur vi behandlar personuppgifter. Uppgifter som namn, adress, e-postadress, mobilnummer, bankkonto, Bankgiro eller postgiro sparas i förekommande fall.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen? 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som representant för företaget för följande ändamål:

  1. För att kunna säkra en betalning av er pantfordran.
  2. För att i förekommande fall kunna kontakta er gällande er pant.
  3. För att kunna hämta er pant på uppgiven hämtadress.
  4. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med er.

 

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?
Representanter för företag
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som representant för företaget är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter till en representant hos våra kunder för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som kund utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor om inga kontaktuppgifter till en kund lämnas, och (i) att så få personuppgifter som möjligt om kontaktpersonen behandlas och endast för att fullgöra vår tjänst mellan Panteriet Sverige KB och ni som kund.

 

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter när de inte varit aktiva under arton (18) månader

Om vi genom dig eller på annat sätt får information om att du inte längre arbetar på företaget eller av annan anledning inte längre ska representera företaget som kontaktperson för panthanteringen kommer alla dina personuppgifter att raderas.

 

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter med:

  • Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
  • Kronofogdemyndigheten, i förekommande fall.
  • Kommunens socialkontor, i förekommande fall
  • Tingsrätt, i förekommande fall
  • Swedbank för utbetalning av er pant.

 

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtagande kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Panthantering sker via datahantering i form av datafiler, i de fall vi behöver översända panthanteringsinformation som e-mail eller SMS kan det ske enligt överenskommelse och enligt ditt samtycke.

Vill du ändra kommunikationsvägar, se dina uppgifter eller pantfordran kan du göra det på genom att kontakta Panteriet Sverige kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

PANTERIET SVERIGE KB

Produktionsadress
Kristinebergsvägen 18
Halmstad

Postadress
Brogatan 39 A 1Tr

302 95 Halmstad
Visa var

HARTVIG FRANSSON

Telefon: 035-600 63 ank 1
info@panteriet.se